EST | ENG  

Konkurentsiamet

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsusest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtja otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 17. augustil. 2012 aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968.

Konkurentsiamet tunnistab, juhindudes elektroonilise side seaduse § 49 lõikest 1 ning kooskõlas sama seaduse § ga 135, ProGroup Holding OÜ, AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul.