EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus turvateenuste pakkujate karistamise kohta

25.04.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega AS-i Pristis ja Securitas Eesti AS-i karistusseadustiku § 400 lg 2-s sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest.

Kokkulepe, mille eest ettevõtjaid karistati, sõlmiti 24.04.2009 ning selle järgi ei olnud kokkuleppega ühinenud turvateenuste pakkujal ilma teise poole nõusolekuta õigust osutada turvateenuseid kliendile, kellel on kokkuleppes nimetatud turvateenuste ostmiseks leping kokkuleppe teise poolega. Konkurentsi kahjustava kokkuleppe tulemusena jagasid turvateenuste pakkujad omavahel ära kliente, piirates klientide vabadust valida ise endale turvateenuste pakkujat ja turvateenuse pakkuja vabadust pakkuda teise turvateenuse pakkuja klientidele teenuseid.  Kokkuleppega rikuti konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatut, mille kohaselt on keelatud kaubaturu jagamine.

Vastavalt kohtuotsusele tegi AS Pristis konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise ettepanekuid veel teistele turvateenuste pakkujatele, nimelt OÜ-le Turvateenistus Alfastar, K-Valve OÜ-le (nüüd Skarabeus Julgestusteenistus OÜ) ning K Grupp Turvateenused OÜ-le (nüüd USS Security Eesti AS).