EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet lõpetas kaardimaksete vahendustasude menetluse seoses tasude olulise vähenemisega

Konkurentsiamet on viimastel aastatel analüüsinud kaardimaksete pankadevahelisi vahendustasusid. Käesolevaks ajaks on pangad vahendustasusid märkimisväärselt vähendanud ning süsteemi konkurentsile avatumaks muutnud. Konkurentsiamet otsustas sel põhjusel menetluse lõpetada.

Pangad maksavad üksteisele vahendustasusid siis, kui kaupmeest ja tarbijat teenindav ehk maksekaardi väljaandnud pank on erinevad. Sellisel juhul maksab kaupmeest teenindav pank tarbijat teenindavale pangale tasu, mis moodustab üldjuhul teatud protsendi kaardimakse summast. Pankadevahelised vahendustasud moodustavad olulise osa pankade poolt kaupmeestele rakendatavatest teenustasudest ning mõjutavad sellega kaupmehe juurdehindlust. Kaudselt maksab kaupmehetasud kinni tarbija, kuna kaupmehed arvestavad kaardimaksetega kaasnevad kulud oma kaupade hindadesse.

Varem leppisid Eestis tegutsevad pangad vahendustasu kokku mitmepoolselt. Menetluse ajal läksid pangad üle süsteemile, kus iga pank peab vahendustasud teiste pankadega individuaalselt kokku leppima. Täna kehtiv süsteem on konkurentsile rohkem avatud, kuna tasude suurusele omab mõju iga üksiku panga äriline strateegia.

Pangad on menetluse kestel tasusid mitmel korral vähendanud, mille tulemusena on vahendustasud käesolevaks hetkeks alanenud 2008. a. alguses kehtinud ühiselt kokku lepitud ühelt protsendilt keskmiselt poolele protsendile. Sealjuures on osad pangad leppinud kokku kahepoolsete tasude täiendavas vähendamises kaardimaksete mahu kasvades, mille tulemusena vähenevad keskmised tasud tulevikus suure tõenäosusega veel märkimisväärselt. Konkurentsiameti analüüs näitab, et senised vahendustasude langetamised on kandunud üle ka alanenud kaupmehetasudesse, mille mõju peaks jõudma ka tarbijateni.

Teate edastas:

------

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
tel: 667 2400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee