EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet määras AS-ile Eesti Post karistuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest

Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi 36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel.

AS Itella Information aitab oma klientidel korraldada postisaadetiste väljasaatmist, näiteks kirju välja trükkides, ümbrikustades, sorteerides jms. Samalaadset teenust osutab ka AS-i Eesti Post tütarettevõtja AS Eesti Elektronpost. Kumbki kahest viimatinimetatud ettevõtjast kirju ise laiali ei kanna ja peavad seda teenust ostma mõnelt postiettevõtjalt. AS Eesti Post on ülekaalukalt suurim postiettevõtja Eestis, kes omab ainukesena üleriigilist postivõrku. AS Itella Information peab seega suuremate tellimuste puhul üldjuhul kasutama AS-i Eesti Post teenuseid.

2010. aasta septembris korraldasid Rahandusministeerium nn. eurokalkulaatorite riigihanke ning AS Eesti Energia infosüsteemi vahetusest teavitamise riigihanke. AS Eesti Post pakkus neil hangetel AS-i Eesti Elektronpost ettevalmistatud saadetiste laialiveoks märkimisväärselt soodsamaid tingimusi kui AS-ile Itella Information. Selle tulemusena ei olnud AS Itella Information neil hangetel enam konkurentsivõimeline.

Konkurentsiameti hinnangul rikkus AS Eesti Post tõsiselt konkurentsiseadust, mistõttu määrati ettevõtjale rahatrahv 36 000 eurot.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2420

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee