EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp töötas välja uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi

„Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review“  võeti vastu 8.novembril 2011.a. Tegemist on mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on edendada ja võimaldada infovahetust konkurentsiasutuste vahel, mis tegelevad ühe ja sama piiriülese koondumise kontrollimisega. Koostöö teatud koondumiste menetlemisel on nii koondumise osaliste kui ka konkurentsiasutuste huvides, muutes koondumise kontrolli protsessi tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Dokument on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mergers.html