EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi taas ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks

Konkurentsiamet tegi sotsiaalministrile ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks.  Kehtiv piirang ravimiseaduses ei mõju eesmärgipäraselt ja kahjustab konkurentsi. Konkurentsiameti hinnangul on tegemist õigustamatu sekkumisega ettevõtlusvabadusse.

Kehtiva ravimiseaduse kohaselt ei tohi linnades uut üldapteeki avada, kui ühe olemasoleva apteegi kohta on vähem kui 3000 inimest ning maapiirkondades ei tohi lähim apteek jääda vähem kui 1 kilomeetri kaugusele.  Algselt kehtestati nimetatud piirangud maa-apteekide kaitseks ja ravimite kättesaadavuse tagamiseks, kuid käesolevaks hetkeks on selge, et neid eesmärke täidetud ei ole. „Apteekide asutamispiirangud on loonud olukorra, kus  uute konkurentide tulek suurettevõtjate kõrvale on oluliselt pärsitud,“ rõhutas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Asutamispiirangust hoolimata on Ravimiameti andmetel maa-apteekide arv Eestis pidevalt kahanenud. Ettevõtjad ei asuta apteeke maapiirkondades, kus see ei ole kasumlik ning konkurents koondub ikkagi linnadesse. Seega ei aita need piirangud kaasa ravimite kättesaadavuse tagamisele ega kaitse maa-apteeke.

Apteekide asutamispiirangute kaotamise ettepaneku tegi Konkurentsiamet ka juba 2009. aastal. Lisaks turuosalistele ja Konkurentsiametile on asutamispiirangu  kaotamist toetanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium ning õiguskantsler. Kuigi varasem ettepanek leidis laialdast toetust, kehtib apteekide asutamispiirang endiselt.

Ettepaneku täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee