EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiameti hinnangul oli Levira kasumlikkus majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 liiga kõrge

Konkurentsiamet lõpetas 16.09.2011 järelevalvemenetluse AS Levira hinnakujunduse osas. Amet tuvastas, et AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit. Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla. Täna on ettevõtja kasumlikkus mõistlikul tasemel.

AS Levira on ettevõtja, mis võimaldab teleprogrammide maapealset edastamist tavaantenniga saateid vastu võtta soovivate inimesteni. Nimetatud teenust ei osuta Eestis ükski teine ettevõtja. Samuti ei paku AS-i Levira poolt osutatavale teenusele konkurentsi muud teleprogrammide edastamise viisid (kaabel, satelliit jt), mis erinevad märkimisväärselt oma tehniliste ja äriliste omaduste poolest. Eelpoolnimetatud põhjusel omab AS Levira turguvalitsevat seisundit ning tema hinnad peavad olema kulupõhised.

Tavapärasest kõrgema kasumi põhjustas see, et aastatel 2007 - 2010 osutas AS Levira paralleelselt nii analoog- kui ka digitaalsignaali edastamise teenust. 01.07.2010 lõpetas Levira analoogsignaali edastamise. Konkurentsiamet veendus menetluse lõpuks, et Levira poolt läbi viidud muudatuste tulemusena ei olnud teenitud kasum enam põhjendamatult suur. Kuna Levira oli seaduserikkumise lõpetanud, lõpetas Konkurentsiamet menetluse ilma ettekirjutust tegemata.

Konkurentsiamet avaldab lähiajal otsuse avaliku versiooni, mis sisaldab juhtumi üksikasjalikumat kirjeldust.

teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2400

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee