EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku muuta kirisaadetiste edastamise tasud kulupõhiseks

AS Eesti Post esitas käesoleva aasta juunis Konkurentsiametile taotluse siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste edastamise tasude muutmiseks. Konkurentsiameti läbiviidud analüüsi kohaselt on AS-i Eesti Post taotlus põhjendatud. Siseriiklike kirisaadetiste edastamise hinnad on muutmata 2007. aastast ja rahvusvaheliste saadetiste hinnad 2000. aastast.

AS-i Eesti Post eelpoolnimetatud taotlus puudutab ainult universaalse postiteenuse raames osutatavate teenuste tasusid. Siseriikliku lihtkirja hind tõuseks taotluse kohaselt praeguselt 35 sendilt 45 sendile, kuid samas langeks näiteks väärtsaadetisena edastatavate standardkirjade baashind kõigis kaalukategooriates 50 sendi võrra.

Konkurentsiamet viis läbi universaalse postiteenuse tasude muutmise analüüsi ja esitas majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku vastavate tasude muutmiseks. Amet leiab, et universaalse postiteenuse tasud on 4,4 miljoni euro ulatuses subsideeritud teiste teenuste arvelt. Sellise olukorra muutmiseks on kaks võimalust – kas muuta teenuste tasusid või maksta puudujääv osa kinni riigieelarvest. Viimane moonutaks oluliselt konkurentsiolukorda ning oleks riigieelarvele põhjendamatu lisakoormus.

2010. aastal edastati Eestis keskmiselt 4,9 lihtkirja elaniku kohta aastas. Rahvusvahelisi lihtkirju edastati keskmiselt 1,4 saadetist elaniku kohta aastas.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee