EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Raudtee ›› Õigusaktid

Õigusaktid

Seadused

Raudteeseadus

Direktiivid

Kehtetud (tulenevalt 2012/34/EL)

 

Määrused ja soovitused

 • SOOVITUS
  2011/217/EL: Komisjoni soovitus, 29. märts 2011 , struktuursete allsüsteemide ja veeremiüksuste kasutuselevõtu lubade andmise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ alusel  (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: pdf, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1335/2008, 16. detsember 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus)  (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: pdf, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 913/2010, 22. september 2010 , konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta   (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: tiff, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007 , mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70
  (allikas: EUR-Lex: tiff, html)

 •  SOOVITUS (ERA)
  Recommendation on relationship with 1520/1524 mm railway Network (ERA/REC/03-2008/INT)
  (allikas: ERA: pdf)

 • KOMISJONI TEATIS
  Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamise kohta
  (allikas: EUR-Lex: html, pdf, doc)

 • Direktiivid

  Kehtetud (tulenevalt 2012/34/EL)

   

  Määrused ja soovitused
 • SOOVITUS
  2011/217/EL: Komisjoni soovitus, 29. märts 2011 , struktuursete allsüsteemide ja veeremiüksuste kasutuselevõtu lubade andmise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ alusel  (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: pdf, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1335/2008, 16. detsember 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus)  (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: pdf, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 913/2010, 22. september 2010 , konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta   (EMPs kohaldatav tekst)
  (allikas: EUR-Lex: tiff, html)

 • MÄÄRUS
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007 , mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70
  (allikas: EUR-Lex: tiff, html)

 •  SOOVITUS (ERA)
  Recommendation on relationship with 1520/1524 mm railway Network (ERA/REC/03-2008/INT)
  (allikas: ERA: pdf)

 • KOMISJONI TEATIS
  Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamise kohta
  (allikas: EUR-Lex: html, pdf, doc)