EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet jättis AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega.

Konkurentsiamet jättis hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ettevõtja soovis hinda lülitada komponente, mis ei ole aktsepteeritavad, näiteks reovee puhastamise nõuete mittetäitmisest tingitud kulu ning osade tarbijate poolt tasumata arvete kulu. „AS-i Tallinna Vesi taotluse kohaselt moodustaks ettevõtja ärikasum kogu veeteenuse hinnast 50%, millega Konkurentsiamet ei saa nõustuda, kuna see ei ühti põhjendatud tulukuse põhimõtetega,“  selgitas Konkurentsiameti otsust peadirektor Märt Ots.

Ka ei  ole AS Tallinna Vesi alustanud veeteenuse hinna kooskõlla viimist  võrdse kohtlemise põhimõttega, mis tähendab, et hinnavahet füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel ei ole hakatud seaduse kohaselt kahandama.

AS Tallinna Vesi esitas  Konkurentsiametile 10.11.2010 taotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks Tallinnas ja Saue linnas. Esialgse puudustega hinnataotluse luges Konkurentsiamet nõuetekohaseks arvates 2011. aasta 14. jaanuarist, kuna nimetatud kuupäevaks täiendas AS Tallinna Vesi hinnataotluse aluseks olevat dokumentatsiooni selliselt, et see võimaldas Konkurentsiametil menetluse alustamist.

Teate edastas

------

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee