EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp ootab uuele dokumendile asjast huvitatud isikute kommentaare

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp avab avalikuks konsultatsiooniks oma uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi „Draft External Best Practices for Cooperation in Merger Review“. Kommentaare oodatakse kuni 27.maini 2011.a ning neid on võimalik sisestada Euroopa Komisjoni kodulehel: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_merger_best_practices/index_en.html.

Tegemist on mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on edendada ja võimaldada infovahetust konkurentsiasutuste vahel, mis tegelevad ühe ja sama piiriülese koondumise kontrollimisega. Koostöö teatud koondumiste menetlemisel on nii koondumise osaliste kui konkurentsiasutuste huvides, muutes koondumise kontrolli protsessi tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Dokument on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_merger_best_practices/en.pdf.