EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku hambaraviteenuste reklaamikeelu kaotamiseks

Konkurentsiameti hinnangul piirab hambaraviteenuse reklaamikeeld teenuseosutajate vahelist konkurentsi, mistõttu tuleks kaaluda reklaamiseaduse muudatuse algatamist, et sätestada vajalikud erandid nende hambaraviteenuste osas, mille hinnakujundus on vaba ja mille eest maksab tarbija. Vastava ettepaneku saatis Konkurentsiamet majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

Konkurentsiamet leiab, et hambaraviteenusele kehtiv peaaegu täielik reklaamikeeld ei ole põhjendatud ning see vähendab teenuseosutajate motivatsiooni töötada majanduslikult efektiivselt, alandada teenuste hindu või arendada teenuste kvaliteeti. Kui puudub võimalus teha reklaami, siis on ka konkurents oluliselt kitsendatud, kuna pakkuja ei saa edastada oma potentsiaalsetele klientidele efektiivselt teavet oma konkurentsieeliste (odavam hind, parem sisseseade, teenindus vms) kohta. Sellised piirangud on üldjuhul vastuolus tarbijate huvidega ja ühiskonna huvidega laiemalt. Riigi poolt konkurentsile seatud piirangute üle peab olema avatud arutelu. Riigil on kohustus uurida piirangu mõjusid, hinnata selle õigustatust ja kui reklaamikeelu säilitamiseks puudub ülekaalukas avalik huvi, siis tuleb piirang kaotada või seda mõistlikkuse piires leevendada.

Ettepaneku ärakiri on saadetud Tarbijakaitseametile ja Sotsiaalministeeriumile, kes võiksid osaleda arutelus põhjendamatu reklaamikeelu kaotamiseks.

Konkurentsiameti ettepanek on leitav SIIT.