EST | ENG  

Konkurentsiamet

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsusest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud 05. aprilli 2011. a otsus nr 8.3-12/11-001 „AS Levira tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ringhäälingu edastamise turul“ on avalikustatud Konkurentsiameti koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968  6. aprillil 2011.