EST | ENG  

Hinnaregulatsioon

Vastavalt "Maagaasiseaduse" § 23  lg 4 peab võrguettevõtja  kooskõlastama gaasi võrguteenuste hinnad Konkurentsiametiga ja ameti nõudel põhjendama hindade moodustamist.

Maagaasiseaduse § 23 lõikes 5 ette nähtud hinnataotluse menetlemise kohustus on sätestatud maagaasiseaduse § 10 lõigetes 5 ja 6, millest tulenevalt teeb Konkurentsiamet võrgutasude kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet pikendada seda tähtaega 60 päevani, teatades tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist. Taotluse menetlemise tähtaeg peatub, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik taotluse kooskõlastamiseks. 

Hinnaregulatsiooni puudutavast seadusandlusest lugege täpsemalt rubriigist "Õigusaktid".