EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet avaldas kodulehel soovituse seadusemuudatuse algatamiseks seoses liinilubade väljastamisega

Konkurentsiamet esitas 18.02.2010 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning 22.04.2010 Riigikogu Majanduskomisjonile oma seisukohad ühistranspordiseaduses sisalduvate konkurentsipiirangute kohta. Vaatluse all on säte, mille rakendamine takistab uute vedajate turuletulekut ning turul juba tegutsevate ettevõtjate laienemist. Konkurentsiameti hinnangul kujutab see tõsist piirangut ettevõtlusvabadusele, kusjuures ei eksisteeri avalikke huve, mis sellise piirangu olemasolu õigustaks. Nimetatud põhjusel on vajalik kaaluda viidatud piirangute kaotamist ühistranspordiseadusest.

Konkurentsiameti soovitus on leitav SIIT.