EST | ENG  

Hinnaregulatsioon

Võrguettevõtjad on kohustatud kooskõlastama Konkurentsiametiga Elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 1 -5 nimetatud võrgutasud.

Võrguettevõtja kehtestatud võrgutasud ja elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär  hakkavad kehtima võrguettevõtja määratud tähtpäeval pärast seda, kui asjakohased tasud on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva. Sätet ei kohaldata liitumistasu, tingimuste muutmise tasu või elektrienergia transiidi eest võetava edastamistasu suhtes.