EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiameti seisukoht mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise-, ja telefonivõrgus kõne lõpetamise teenuste hindade eurodeks ümber arvestamise kohta

1. jaanuaril 2011 võtab Eesti kasutusele Euroopa Liidu ühisraha euro.

Kuna Konkurentsiameti 26.03.09 ja 18.03.10 otsuste nr 8.3-12/09-0002 ja nr 8.3-11/10-001 alusel kehtestatud mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise- ja telefonivõrgus kõne lõpetamise teenuse hinnad jäävad eurodesse ümber arvestatuna alla ühe euro (telefonivõrgus kõne lõpetamise teenuse hinnad isegi alla ühe eurosendi), mõjutab eurodeks ümmardamise täpsus nimetatud teenuste hindasid oluliselt.

Konkurentsiamet osundab, et mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise- ja telefonivõrgus kõne lõpetamise teenuste hindade ümberarvutamine toimub Eesti Panga määratud Eesti krooni vahetuskursi (1 euro = 15,6466 krooni) alusel. Saadud tulem tuleb ümmardada täpsusega neljanda kohani pärast koma. Kui viiendal kohal pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse neljandal kohal olev number ühe võrra ülespoole. Kui viiendal kohal pärast koma olev number on 0 kuni 4, jäetakse neljandal kohal olev number muutmata.

Näide: mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise teenuse hind 1,22 krooni/minut, on eurodesse ümberarvestatuna 0,07797 eurot (1,22/15,6466 = 0,07797), mis ümmardamise tulemusena võrdub 0,0780 eurot/minut.

Konkurentsiamet on seisukoha kujundamisel lähtunud vajadusest tagada nimetatud teenustele kehtestatud hinnaregulatsiooni võimalikult täpne rakendumine ka pärast eurole üleminekut. Põhimõte, et suurema täpsusastmega, näiteks kolm või neli kohta pärast koma, võib näidata summalt väikseid tariife ja hindu (nt kõneminutihinnad ja kõnealustustasud) on sätestatud ka „Hinna kahes vääringus avaldamise juhendi“ punktis 3.3. Kättesaadav: http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Avaleht/download/Ettevtjatele/hinna_avaldamise_juhend__25.05.10.pdf