EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjon võttis vastu horisontaalseid koostöölepinguid käsitlevad konkurentsieeskirjad

Euroopa Komisjon võttis vastu kaks määrust, millega antakse erand teadus- ja arendustöö kokkulepetele ja spetsialiseerumiskokkulepetele. Määrused hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2011. Samuti kiitis Euroopa Komisjon heaks horisontaalsete piirangute suunised, mis on heaks juhendmaterjaliks konkurentidest ettevõtjate vahelise teabevahetuse, standardite kehtestamise, ostukokkulepete ja kauplemiskokkulepete hindamiseks.

Lähemalt loe Euroopa Komisjoni pressiteatest.

Määruse tekstid ja suunised on leitavad SIIT.