EST | ENG  

Konkurentsiamet

Veeteenuse hinna kooskõlastamine

Konkurentsiameti koduleheküljel on avalikustatud kinnitatud juhend „Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted“ (edaspidi Juhend).

Juhendi väljatöötamisel esitatud arvamustele ning arutelu käigus tekkinud küsimustele on antud selgitused/vastused “Konkurentsiameti selgitused/vastused juhendi "Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted" kohta

Konkurentsiameti koduleheküljel on avalikustatud Küsimustikud, mis tuleb hinnataotlejatel täita enne hinnataotluse esitamist. Küsimustike täitmisel tuleb juhinduda koduleheküljel avaldatud „Hinnataotluse esitamise juhendist“.

Küsimuste tekkimisel on võimalus saada täiendavat informatsiooni telefonidel 6 672 583, 6 672 584 või e-kirja teel: kertu dot saul at konkurentsiamet dot ee või kadri dot kaljaste at konkurentsiamet dot ee.


------
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
tel: 667 2420
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee