EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Raudtee ›› Riigilõiv

Riigilõiv

Tegevusloa taotleja tasub riigilõivu tegevusloa taotluse läbivaatamise eest lähtuvalt tegevusloa liigist (vt RLS § 157, lõiked 1-3): 
 

§ 126. Tegevusloa taotluse läbivaatamine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 1920 eurot;
2) raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 1920 eurot;
3) raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 3840 eurot; 

 

 Riigilõivud tasutakse

 Rahandusministeeriumi pangakontodele


Maksekorraldusele märgitakse:

· SEB - a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011)

· Swedbank - a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606)  

· Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198)

 

- makse saaja – Rahandusministeerium,

- viitenumber - 2900080076

- selgitus – vastav märge, millest selgub, millise tegevusloa saamiseks esitatud taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv tasutud