EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Raudtee

Raudtee

Infoks

Avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveo ja raudtee kaubaveo tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet.

Tegevuslubade väljastamine raudtee-ettevõtjatele toimub raudteeseaduses (RdtS) ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

Loe lähemalt siit.

NB!
Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa taotluse lahendab Tehnilise Järelevalve Amet. (RdtS §12 lg1)