EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet ootab arvamusi juhendile "Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted"

Käesoleva aasta 1. novembril kehtima hakkava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 9 alusel on Konkurentsiametil ülesanne koostada juhend  „Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted“.

Juhend on aruteluks avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel (http://www.konkurentsiamet.ee) alates 07.09.2010 kuni 27.09.2010. Oma arvamust saab avaldada e-posti aadressil: klarika dot siegel-lorvi at konkurentsiamet dot ee.
Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanimi, juriidilise isiku või haldusorgani puhul juriidilise isiku või haldusorgani nimi. Märkuste ja ettepanekute puhul palume ära märkida, millise juhendi punkti kohta märkus või ettepanek kehtib.
Juhul, kui esitatavas arvamuses kasutatakse ärisaladust sisaldavat informatsiooni, palume täpselt viidata, missugust lauses sisalduvat teavet peate ärisaladuseks. Konkurentsiamet ei käsitle ärisaladusena avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.
Anonüümseid ning pärast arvamuste esitamise tähtpäeva möödumist esitatud arvamusi ei arvestata.

Laekunud kommentaaride arvestamise/mittearvestamise põhjused avaldame konkurentsiameti koduleheküljel koos juhendi lõpliku variandiga.

Juhendiga tutvumiseks vajuta SIIA