EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet ei pea Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrgutasude tõstmise hinnataotlust põhjendatuks

Konkurentsiamet esitas 26. augustil Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le oma seisukohad võrgutasude hinnataotluse osas. Ettevõtja taotleb hetkel kehtivate võrgutasudega võrreldes keskmiselt 18,8%-list tõusu, sealhulgas tegevuskulude kasvu 11,3%.

Konkurentsiameti hinnangul peavad võrgutasud olema kulupõhised ja põhjendatud ning seega ei pea amet ettevõtja võrgutasude hinnataotlust põhjendatuks. Konkurentsiamet on seisukohal, et ajal, mil vabaturu tingimustes tegutsevad ettevõtted on asunud kulude kokkuhoiule, peavad sama suunda järgima ka monopolid ning tegevuskulude oluline kasv tänases majanduskeskkonnas ei saa olla kuidagi põhjendatud.

Vastavalt elektrituruseadusele koosneb elektri hind elektrienergia ja võrguteenuse hinnast ning mõlemad tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee