EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsustest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud 31.märtsi 2010. a otsus nr 8.3-11/10-004 „Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968 avalikkusele kättesaadavaks 05 aprill 2010.