EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kutsub seminarile "Piirkondlik konkurentsipäev"

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ootab kõiki huvilisi Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaalt osalema Konkurentsiameti seminaril „Piirkondlik konkurentsipäev“, mis toimub 07. aprillil 2010 Tartus, Dorpat konverentsikeskuses.

Konkurentsiamet alustas 2009. aasta sügisel konverentsisarja „Konkurentsipäev“, mille eesmärgiks on konkurentsialase teadlikkuse tõstmine. Kuna huvi konverentsil osalemise vastu oli väga suur, soovib Konkurentsiamet  alustada samalaadsete piirkondlike ürituste sarja. Oleme veendunud, et eesseisev seminar toetab partneritevahelise koostöö väljundina konkurentsi puudutavate põhimõtete ja probleemide teadvustamist.

Ettekannetega käsitlevad Konkurentsiameti asjatundjad peamisi asutust ja selle tegevust puudutavaid küsimusi. Seminar on suunatud riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse ametnikele, kusjuures keskendutakse tegevuses esinevatele konkurentsipiirangutele, eri- või ainuõiguse andmisele ning sellele, mida tuleb jälgida riigihangete hindamisel. Suur osa seminarist on pühendatud ettevõtjate konkurentsialase teadlikkuse tõstmisele, mis  tutvustab konkurentsireegleid sh keelatud tegevusi ja jõustunud leebusprogrammi. Lisaks leiab käsitlemist see,  kuidas Konkurentsiamet viib läbi hinnamenetlusi infrastruktuuri ettevõtetele turgudel, kus vaba konkurents ei toimi.

Konverentsi ajakava:

9.30 – 10.00        Hommikukohv

10.00 – 11.00     Mida peaks teadma kohalik omavalitsus konkurentsiõigusest? Katrin Tasa, järelevalveosakonna nõunik, Konkurentsiamet

11.00 – 11.30     Kohvipaus

11.30 – 12.00     Milleks meile Konkurentsiamet? Märt Ots, peadirektor, Konkurentsiamet

12.00 – 13.00     Keelatud kokkulepped ja leebusprogramm. Juhan Põldroos, järelevalveosakonna juhataja, Konkurentsiamet

13.00 – 14.00     Lõuna

14.00 – 15.00     Hinnaregulatsioonist. Külli Haab, raudtee ja energiateenistuse juhataja – peadirektori asetäitja, Konkurentsiamet

15.00 – 15.30     Konkurentsiameti ja kohalike omavalitsuste roll veeregulatsioonis. Märt Ots, peadirektor, Konkurentsiamet

Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 06. aprilliks e-posti aadressilmaarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

Seminarist osavõtt on osalejatele tasuta.