EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsustest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud:

18. märtsi 2010. a otsus nr 8.3-11/10-001 „Elion Ettevõtted AS, Elisa Eesti AS, OÜ Eleks Telefon, AS Starman, AS STV, Televõrgu AS, Linxtelecom Eesti OÜ, OÜ Top Connect, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus ja OÜ ProGroup Holding tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ja Tele2 Eesti AS ja Telset AS märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul“

ja

18. märtsi 2010. a otsus nr 8.3-11/10-002 „Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968 avalikkusele kättesaadavaks 22 märts 2010.