EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Leebusprogramm on jõustunud

27. veebruaril 2010 jõustus karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu käesoleva aasta 20. jaanuraril.

Leebusprogrammi põhisisuks on konkurentsi kahjustava koostöö osalise leebem kohtlemine (kuni karistusest täieliku vabastamiseni), kui osaline esimesena teatab Konkurentsiametile konkurentsi kahjustavast koostööst või esitab esimesena olulised tõendid õigusrikkumise kohta. Leebuse kohaldamise tingimuste täitmise üle otsustab Riigiprokuratuur.

Leebusprogrammi jõustudes on avatud Konkurentsiameti infotelefon: 667 2423. Leebuse kohaldamise taotlusi on võimalik esitada e-posti aadressil: leebus at konkurentsiamet dot ee