EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Vabariigi President kuulutas leebusprogrammi välja

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas 9. veebruaril välja karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse, mis võeti Riigikogus vastu 20. jaanuraril 2010.

Leebusprogrammi põhisisuks on konkurentsi kahjustava koostöö osalise leebem kohtlemine (kuni karistusest täieliku vabastamiseni), kui osaline esimesena teatab Konkurentsiametile konkurentsi kahjustavast koostööst või esitab esimesena olulised tõendid õigusrikkumise kohta. Leebuse kohaldamise tingimuste täitmise üle otsustab Riigiprokuratuur.
Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse jõustub üldises korras, s.o 10. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leebusprogrammi jõustudes on avatud Konkurentsiameti infotelefon: 667 2423. Leebuse kohaldamise taotlusi on võimalik esitada e-posti aadressil: leebus at konkurentsiamet dot ee