EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet on valmis leebusprogrammi jõustumiseks

Eile, 20. jaanuaril võttis Riigikogu vastu karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse, millega luuakse leebusprogrammi näol tõhus vahend kartellidevastases võitluses. Leebusprogrammi põhisisuks on konkurentsi kahjustava koostöö osalise leebem kohtlemine (kuni karistusest täieliku vabastamiseni), kui osaline esimesena teatab Konkurentsiametile konkurentsi kahjustavast koostööst või esitab esimesena olulised tõendid õigusrikkumise kohta. Leebuse kohaldamise tingimuste täitmise üle otsustab Riigiprokuratuur.

„Ettevõtjate konkurentsi kahjustava koostöö avastamine on üks Konkurentsiameti prioriteete, mistõttu oleme leebusprogrammi kaua oodanud. See on suur samm kartellidevastases võitluses, mis aitab meil edaspidi seda varjatuimat kuriteoliiki veelgi tulemuslikumalt menetleda,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse jõustub üldises korras, s.o 10. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leebusprogrammi jõustudes on avatud Konkurentsiameti infotelefon: 667 2423. Leebuse kohaldamise taotlusi on võimalik esitada e-posti aadressil: leebus at konkurentsiamet dot ee.

Teate edastas:
Aroonika-Margarita Voites
Üldosakonna peaspetsialist
Konkurentsiamet
Telefon: 667 2400
E-post: info at konkurentsiamet dot ee