EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet toetab ravimiseaduse muutmist

Konkurentsiamet toetab Riigikogu menetlusse võetud ravimiseaduse muutmist, millega kaotataks praegu kehtivad apteekide asutamise piirangud. Konkurentsiameti hinnangul on üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud otstarbetud ja vaba konkurentsi pärssivad.

Käesoleva aasta maikuus esitas Konkurentsiamet ettepanekud konkurentsiolukorra parandamiseks ravimiturul, milleks olid käsimüügiravimite müügi võimaldamine väljaspool apteeke ning ravimiseaduse § 421 tühistamine, mis sätestab piirangud üldapteekide asutamisele.

Eesti apteegiteenuste turgu iseloomustab turujõu kogunemine väheste ettevõtjate kätte, kusjuures kahele ettevõtjale kuulub sisuliselt 90% apteegiteenustest. Konkurentsiameti hinnangul on ravimiseaduse § 421 näol tegemist konkurentsiolukorra reaalse kahjustamisega, kuna apteekide asutamise piirangud täidavad vaid suuremate turul tegutsevate ettevõtjate huve ning soodustavad ravimituru kontsentreerumist veelgi.

Samuti on Konkurentsiamet jätkuvalt seisukohal, et konkurentsiolukorra paremaks muutmisel on sama oluline ka ameti teine ettepanek, mis puudutab käsimüügiravimite turustamise leebemat korda ning loodab, et ka see ettepanek jõuab lähiajal valitsusse arutamisele. „Praeguseks väljakujunenud turu tingimustes on lõpptarbijate heaolu silmas pidades hädavajalik konkurentsi kõigi võimalike meetmetega elavdada,“ rõhutas muudatuste vastuvõtmise tähtsust Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiamet on vastavasisulise kirja saatnud ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee