EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet ei kooskõlastanud Tartu Keskkatlamaja AS-i poolt esitatud soojuse hinda

Konkurentsiamet tegi otsuse, millega keeldus kooskõlastamast Tartu linna suurima kaugkütteettevõtte Tartu Keskkatlamaja ASi poolt esitatud soojuse hinda 814 kr/MWh. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 640,48 kr/MWh. Seega oleks ettevõte taotluse rahuldamine toonud tarbijatele kaasa hinnatõusu 27%.

Ettevõtja on peamise hinnatõusu põhjusena toonud ülemineku soojuse- ja elektri koostootmisele. Vastavalt kaugkütteseadusele tuleb soojusettevõttel tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

Konkurentsiamet on seisukohal, et soojuse- ja elektri koostootmine kohalikest kütustest on absoluutselt õigustatud, kuna see toob kaasa energia kokkuhoiu. Samal ajal peavad uue kaasaegse koostootmise tehnoloogia juurutamine, sellega kaasnev energiasääst ning kohalike kütuste kasutamine elektri tootmise kõrval andma efekti ka soojustarbijatele.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Üldosakonna juhataja
Konkurentsiamet
tel: 667 2400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee