EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad positiivselt käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki

TNS EMORi poolt läbiviidud uuringu käigus selgus, et üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki soosivalt. Nimetatud uuringu raames kaardistatud võimalikest takistustest käsimüügiravimite ostmisel on peaaegu pooled vastanutest nimetanud hinda.

TNS EMOR viis augustis ja septembris läbi uuringu käsimüügiravimite kättesaadavusest väiksemates asulates. Uuringu käigus kaardistati barjäärid, mis võivad takistada käsimüügiravimite kättesaadavust. Küsitletutest enim on kõige suuremaks takistuseks käsimüügiravimite kättesaadavusele nimetanud nende hinda, mida on esile toonud peaaegu pooled vastanutest. Suhtumine käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki vastavat müügiluba omavates müügikohtades on pigem positiivne. Hoiak on positiivsem Lõuna- Eestis, kus apteek on keskmiselt kaugemal.

Konkurentsiamet on esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile konkurentsiolukorra parandamise ettepaneku käsimüügiravimite turustamisel lõpptarbijatele. Ettepaneku eesmärk on vaba konkurentsi tagamine, mis tähendab tarbijale käsimüügiravimite madalamat hinda ja paremat kättesaadavust. „Täna on meil olukord, kus sisuliselt kuulub kahele ettevõtjale 80%-90% kogu ravimite turustamisest. Hinnavõrdlus teiste riikidega näitab, et levinumad käsimüügiravimid on oluliselt soodsamad näiteks Ühendkuningriigis, kus nende müük väljaspool apteeki on lubatud. Lisaks on ka praegu võimalik apteegist käsimüügiravimeid osta ilma igasuguse apteekripoolse nõustamiseta,“ selgitas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiameti hinnangul alaneks muudatuse tulemusena käsimüügiravimite hinnatase, paraneks kättesaadavus ning väheneks kõrgest turukontsentratsioonist tingitud „pudelikaela efekt“.

Lugupidamisega
------
Maarja Uulits
Üldosakonna juhataja
Konkurentsiamet
tel: 667 2420
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee