EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsusest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsus on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968 avalikkusele kättesaadavaks 22. september 2009.a.

Konkurentsiamet tunnistab, juhindudes elektroonilise side seaduse § 49 lõikest 1 ning kooskõlas sama seaduse § ga 135, Elion Ettevõtted AS-i märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks lairiba juurdepääsu turul.