EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet: üleminek soojuse- ja elektri koostootmisele ei tohi kaasa tuua soojuse hinna tõusu

Tartu linna suurim kaugkütteettevõte AS Tartu Keskkatlamaja esitas 20. juulil Konkurentsiametile taotluse soojuse hinna 814 kr/ MWh (lisandub käibemaks) kooskõlastamiseks. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 616,73 kr /MWh (lisandub käibemaks). Seega soovib ettevõte tõsta tarbijatele müüdava soojuse hinda üle 30%.

Ettevõtja on hinnatõusu põhjusena toonud ülemineku soojuse- ja elektri koostootmisele. Vastavalt kaugkütteseadusele tuleb soojusettevõttel tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

Konkurentsiamet on esitanud ettevõttele oma seisukoha soojuse hinna kujunemisest ning on veendunud, et soojuse- ja elektri koostootmise juurutamine on absoluutselt tervitatav, kuid samas ei tohi see kaasa tuua soojuse hinna tõusu lõpptarbijale.

Täiendav informatsioon: 

Maarja Uulits
Üldosakonna juhataja
Konkurentsiamet
tel: 667 2400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee