EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet peatas ASi Eesti Post postkontorite sulgemise taotluse läbivaatamise

Konkurentsiamet kontrollis suve jooksul Eesti Posti poolt osutatavat motokannet hajaasustusega piirkondades. Kontrolli tulemused näitasid, et Eesti Posti tegevus hajaasustusega piirkondades ei ole rahuldav.  Seoses kontrollreidide tulemustega on Konkurentsiamet peatanud postkontorite sulgemise taotluse läbivaatamise.

Motokanne on ettenähtud postisaadetiste ja perioodiliste väljaannete kättetoimetamiseks saajale kas postkasti kaudu või vahetult ning postisaadetiste vastuvõtmiseks. Sama teenusega kogutakse saadetisi kirjakastidest ja osutatakse postiteenuste müüki kliendi elu- või asukohas. Motokande teenust saavad kasutada füüsilised ja juriidilised isikud, kes elavad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km.

Konkurentsiameti kontrollreidid näitasid, et telefoni teel tellitud teenus üldjuhul toimis. Seevastu veebipõhist ehk Eesti Posti kodulehe kaudu esitatud tellimust selle täitjatele ei edastata. Siinkohal on kliendi jaoks segadust tekitav, et kodulehel kinnitab teade tellimuse kättesaamist.

Amet heidab Eesti Postile ette ka seda, et kliendid, kellel oleks õigus motokandele, ei ole sellest võimalusest teadlikud. Maapiirkondades elavaid kliente ei ole piisavalt informeeritud universaalse postiteenuse tarbimise võimalustest.  

Eesti Post on Konkurentsiametile esitanud taotluse 10 postkontorite sulgemiseks. Suletavate postkontorite alternatiiviks märgib ettevõtja motokande. Amet on peatanud nimetatud taotluse läbivaatamise põhjusel, et motokanne ei toimi reeglipäraselt.

Konkurentsiamet kavandab sügisel täiendavalt ulatuslikke kontrollreide just motokande toimimise hindamiseks. Senikaua kui selline teenus laitmatult ei toimi, ei nõustu amet ka postkontorite edasise sulgemisega.

 

Täiendav informatsioon:

Margus Kasepalu

Sideteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2430

E-post: margus dot kasepalu at konkurentsiamet dot ee

-----

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2420

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee