EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsus

Konkurentsiamet teatab, et ameti poolt koostatud fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul  märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks alates 14. Septembrist 2009 Konkurentsiameti kodulehel:  http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968

Konkurentsiamet tunnistab, juhindudes elektroonilise side seaduse § 49 lõikest 1 ning kooskõlas sama seaduse §‑ga 135, Elion Ettevõtted AS-i märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul.