EST | ENG  

Konkurentsiamet

PRESSITEADE 30.07.2009

Alates 1.augustist 2009 alaneb Eesti Energia poolt müüdava elektri hind keskmiselt 6,4%. Elektri hinna languse tingib asjaolu, et Narva Elektrijaamade tuhaladestuse prügila on pärast vajalike investeeringute teostamist keskkonnanormidega vastavuses ning põlevkivituha ladestuse eest ei rakendata enam 5-kordset tariifi. See omakorda tingib keskkonnamaksude vähenemise ligi 300 miljoni krooni ulatuses, mis võimaldab langetada elektrienergia hinda.


Elektri hind koosneb elektrienergia tootmise ja võrguteenuse hinnast, mõlemad tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga. Tänase seisuga on Konkurentsiameti poolt kõik kooskõlastatused tehtud, mis annab aluse 1. augustist jõustuvale hinna langusele.


Lisainfo

Margus Kasepalu
peadirektori asetäitja
Konkurentsiamet
Auna 6 Tallinn 10317
tel. 6672 400
faks 6672 401
e-mail: margus dot kasepalu at konkurentsiamet dot ee