EST | ENG  

Põhiülesanded

Konkurentsiteenistuse põhimäärus 

Konkurentsiteenistuse peamised ülesanded on:

1) konkurentsialase riikliku järelevalve teostamine;
2) seadustes sätestatud konkurentsialaste süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning nende süütegude menetlemine (väärtegude kohtuväline menetlemine ja kuritegude kohtueelne menetlemine);
3) konkurentsiolukorra analüüsimine, ettepanekute ja soovituste tegemine konkurentsiolukorra parandamiseks, isikute nõustamine;
4) ettevõtjate koondumiste kontrollimine kõikides majandusvaldkondades;
5) Euroopa konkurentsivõrgustikus (European Competition Network, ECN), rahvusvahelises konkurentsivõrgustikus (International Competition Network, ICN), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) konkurentsikomitees ja muus rahvusvahelises konkurentsialases koostöös osalemine teenistuse tegevusvaldkonna piires;
6) peadirektori ja teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja otsuste, ettekirjutuste ja teiste haldusaktide eelnõude koostamine ja haldusaktide täitmise üle järelevalve teostamine;
7) haldusaktide ja väärteomenetluse otsuste ja menetleja tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamisel osalemine. 

European Competition Network

International Competition Network