EST | ENG  
›› Avaleht ›› Amet ›› Palgaandmed

Palgaandmed

Konkurentsiameti palkade avalikustamine

Palkade avalikustamise põhimõtted

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel.

Avalikustada tuleb:
ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

Avalikustatakse nii tähtajatule kui tähtajalisele ametikohale nimetatud ametnike palgad. Lisaks ametnikele avalikustatakse ka nende töölepingu alusel töötavate isikute töötasu ja tööülesannetest tulenev muu tulu, kes täidavad Riigikogu esimehe, aseesimehe või fraktsiooni, peaministri, ministri, volikogu esimehe või aseesimehe või fraktsiooni, vallavanema või linnapea või valla- või linnavalitsuse liikme juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid kuni nimetatud isiku volituste või fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.
 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.