EST | ENG  
›› Avaleht ›› Amet ›› Palgaandmed

Palgaandmed

Konkurentsiameti palkade avalikustamine

 

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel.

Avalikustada tuleb:
ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.