EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: AS Pärnu Vesi kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi ASile Pärnu Vesi ettekirjutuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks. AS Pärnu Vesi pakkus ASile ISS Eesti 5 %-list tulemustasu veeteenuse müügilt, millega rakendas ebavõrdseid äritingimusi, kuna teistele valitsejana tegutsevatele varahaldusfirmadele ega korteriühistutele ei ole AS Pärnu Vesi taolist tulemustasu pakkunud.

Konkurentsiamet ei nõustu AS Pärnu Vesi selgitusega, et tulemustasu lepinguga andis AS ISS Eesti ASile Pärnu Vesi finantsgarantii klientide kohustuste täitmiseks. Amet leiab, et tegemist on diskrimineeriva hinnakujundusega. Ettekirjutuse kohaselt peab AS Pärnu Vesi ebavõrdsed äritingimused kõrvaldama käesoleva aasta 1. juuniks.
Ettekirjutusega tutvumiseks palume pöörduda Konkurentsiameti poole.

Lugupidamisega,

Maarja Uulits
Üldosakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2420
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee