EST | ENG  

Universaalse postiteenuse makse tasumine

Universaalse postiteenuse makse tasumine

Universaalse postiteenuse makse on rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tasutav makse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks.

 Rahastamiskohustus on postiteenuse osutajal, kes on postiseaduse § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud postiteenuste osutamiseks saanud tegevusloa (kirisaadetise edastamine liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena ja/või postipaki edastamine liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena).

Universaalse postiteenuse makse tasumiseks saadab Konkurentsiamet rahastamiskohustusega postiteenuse osutajale vastavasisulise teate vähemalt seitse päeva enne universaalse postiteenuse makse tasumise tähtpäeva. Universaalse postiteenuse makse tasutakse hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäeval.

Universaalse postiteenuse makse tasutakse järgmistele Rahandusministeeriumi kontodele:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:

Swedbank - 221023778606 (IBAN - EE932200221023778606)

SEB - 10220034796011 (IBAN - EE891010220034796011) 

Luminor Bank - 17001577198 (IBAN - EE701700017001577198) 

Viitenumber: 2500084401

Selgitus: universaalse postiteenuse makse

NB: Kindlasti märkida viitenumber, ilma selleta ei jõua makse kohale.

 

Deklareerimise vorm:

Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise vorm