EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsusest teavitamine

Konkurentsiamet annab teada, et ameti poolt koostatud mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsus on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel avalikkusele kättesaadavaks 30.  märtsil 2009.

Konkurentsiamet tunnistab, juhindudes elektroonilise side seaduse § 49 lõikest 1 ning kooskõlas sama seaduse §‑ga 135, ProGroup Holding OÜ, AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõetamise turul.