EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Kaugkütte hind hakkab üle Eesti langema

Maagaasi ja põlevkiviõli hinna languse tõttu langeb lähikuudel üle Eesti ka tarbijatele müüdava soojuse hind. Kõikidele maagaasi ja põlevkiviõli baasil töötavatele soojatootjatele kooskõlastab Konkurentsiamet hinna valemi alusel, kus muutuvaks suuruseks on maagaasi ja põlevkiviõli hind. Hinnavalem kehtib nii olukorras, kus kütuste hinnad tõusevad kui ka olukorras, kus hinnad langevad.

Sügisel toimus seoses kütuste maailmaturu hinnatõusuga soojuse hinna tõus kõikide nende soojusettevõtete jaoks, kes kasutavad kütusena maagaasi ja põlevkiviõli. Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ettevõtted on kohustatud kütuse hinna langemisel langetama ka soojuse hinda.

Konkurentsiamet on saatnud kõikidele nendele soojusettevõtetele, kelle hinnad on kooskõlastatud valemi alusel, välja ka meeldetuletused, kus juhitakse tähelepanu, et kütuse hinna langusele peab järgnema soojuse hinna langus. Juhul, kui ettevõtted ei täida nendele hinnavalemi alusel pandud kohustusi soojuse hinna langetamiseks, teeb amet kohustust eiravatele soojusettevõtetele ettekirjutuse. Hinnavalemi arvestamatajätmise puhul on tegemist turguvalitseva seisundi kuritarvitamisega, mille eest on võimalik rakendada sanktsioone Konkurentsiseaduse alusel.

Täiendav info:
Külli Haab
Raudtee- ja energiateenistuse juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: kylli dot haab at konkurentsiamet dot ee
 
Teate edastas,
Maarja Uulits
Üldosakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2420
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee