EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjon tegi 23. septembril 2008 Euroopa Parlamendile ja Nõukogule ettepaneku muuta rändlus määrust nr 717/2007.

 Ettepanekute sisu on kokkuvõtvalt järgmine:

1) kehtestada alates 1. juulist 2009 rändlusteenuse tekstsõnumitele jaemüügi hinnalagi 11 eurosenti ehk 1.71 EEK-i  (ilma käibemaksuta), mis on hulgimüügi tasandil kombineeritud 4 eurosendise ehk 0,62 EEK-se hinnalaega;

2)  2010. aasta suvest peaks tarbijatel olema võimalik ette ära määrata, kui palju nad võivad andmeside rändlusteenust tarbida, enne kui see teenus välja lülitub; 

3) alates 1. juulist 2009 ei tohi andmeside  rändlusteenuse  hulgihinnad olla kõrgemad, kui 1 euro ehk 15,6 EEK-i megabaidi kohta;

4) 2007. aastast kehtima hakanud rändlusteenuse kõnede hinnalagesid (praegu 46 eurosenti  ehk 7.18 EEK-i tehtud ja 22 eurosenti  ehk 3.43 EEK-i vastu võetud kõne eest) vähendada  igal aastal ligikaudu 3 eurosenti ehk 0,47 EEK-i, mille tulemusel hakkab  1. juuli 2012 välisriigis tehtud kõne maksma 34 eurosenti  ehk 5.30 EEK-i ja vastu võetud kõne 10 eurosenti  ehk 1.56 EEK-i (ilma käibemaksuta);  

 5) alates 1. juulist 2009 peab rändlusteenusena vastu võetud kõnesid hinnastama sekundi põhiselt esimesest sekundist ja tehtud kõnesid pärast esimest 30 sekundit.

Muudatusettepanek (inglise keeles) on kättesaadav: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/regulation/index_en.htm .

Euroopa Komisjoni sama teemaline pressiteade: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1386&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en.