EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Euroopa Komisjoni soovituse kohta.

18. septembril 2008 avaldas Euroopa Komisjon oma kodulehel teate, mille kohaselt viiakse kuni 14. novembrini 2008 läbi avalik konsultatsioon soovituse kohta, mis käsitab reguleeritud juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele (the regulated access to Next Generation Access Networks).


Soovitus sätestab (kokkuvõtvalt) juurdepääsu- ja hinnaregulatsiooni põhimõtted ning riiklikku regulaatori kohustused juurdepääsu tagamisel kiudoptiliste sidevõrkude arenguks vajalikele vahenditele, sh kaabelkanalisatsioonile.

Komisjon on kavandanud soovituse lõplikul kujul vastu võtta 2009. aastal.

Soovitus on konsulteerimiseks kättesaadav: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1370&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en