EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Rändlusteenuste hindade alanemine muudab koju helistamise taas odavamaks

Alates 30. augustist odavneb helistamine ja kõnedele vastamine Euroopa Liidus reisides. ELis kehtestatud rändluskõnede piirhind (eurotariif) väheneb teises liikmesriigis tehtud kõnede puhul 9,05 kroonilt 8,49 kroonile minutis (käibemaksuga) ja vastuvõetud kõnede puhul 4,43 kroonilt 4,06 kroonile minutis (käibemaksuga). Nimetatud hinnaalandused tulenevad ELi rändlusteenuse määrusest, mille ettepaneku esitas Euroopa Komisjon 2006. aastal, eesmärgiga kärpida kõrgeid rändlustasusid, mida tarbijad pidid rändluskõnede eest maksma (toona keskmiselt 18 krooni minuti eest).

Rändluskõnede rakendumise üle teostab järelevalvet Konkurentsiamet.

Euroopa Komisjoni vaatab praegu läbi ELi rändlusteenuse määrust ja 2008. aasta lõpuks otsustatakse, kas nimetatud määruse kehtivusaega tuleks pikendada ja selle reguleerimisala laiendada ka tekstsõnumite (SMS) ja andmeside rändlusteenusele. Sel suvel riiklike telekommunikatsiooniettevõtete reguleerijate poolt avaldatud andmed näitavad, et tekstsõnumite ja andmeside rändlusteenus on jäänud põhjendamatult kalliks.

Lisaks selgus Euroopa reguleerivate asutuste töörühma uuest aruandest, et paljude tarbijate jaoks on andmeside rändlusteenuse hinnad ikka veel väga kõrged. 2008. aasta esimeses kvartalis maksis andmesideteenust kasutav tarbija keskmiselt 32 kr/MB (krooni megabaidi) eest, kui ta kasutas rändlusteenust oma operaatori koostööpartneri võrgus, ja 84,50 kr/MB eest mõnes muus võrgus kasutatud rändlusteenuse puhul. Itaalia ja Slovakkia tarbijad, kes kasutavad rändlusteenust mõnes muus kui oma operaatori koostööpartneri võrgus, peavad mõnikord maksma isegi üle 187 kr/MB eest.

Eesti suuremad mobiilside operaatorid on küll alandanud andmeside rändlusteenuse hindasid märkimisväärsel määral, kuid üldjuhul jäävad need siiski märgatavalt kõrgemale Euroopa keskmistest. 2008. aasta 1.aprillist alates alandas EMT mitmetes koostööpartnerite võrkudes mobiilse andmeside kasutamise hinda kuni neli korda (nt. Belgia Belgacom - enne 252.40 kr/MB), langetades selle 59 kr/MB eest. Samas saab näiteks Tele2 klient Rootsis, Tele2 Sverige AB võrgus, kasutada andmesidet hinnaga 25,00 kr/MB.

28. augustil 2008 avaldas Euroopa Komisjon pressiteate rändlusteenuste hindade regulatsioonist. (Vt  <a title="blocked::http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1276&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en