EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet rahuldas AS Eesti Post taotluse postkontorite miinimumarvu vähendamiseks Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakonnas

Konkurentsiamet kinnitas AS Eesti Post tegevusloa tingimuste muudatuse. Otsusega muudetakse universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavate postkontorite miinimumarvu 17 postkontori võrra. Tänane muudatus hõlmab Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakonda. Teiste maakondade osas menetlus jätkub.

Konkurentsiamet vaatas läbi AS-i Eesti Post taotluse vähendada tegevusloas märgitud postkontorite miinimumarvu. Ettevõtja tõi oma taotluses välja võimaluse tagada nõuete kohane teenuse osutamine alternatiivseid variante kasutades, mistõttu AS Eesti Post hinnangul puudub hajaasutusega piirkondades vajadus püsiva postkontori järele. AS Eesti Post tagab teenuse osutamise kirjakandjate kaudu, kes koguvad ja toimetavad postisaadetisi kätte kasutajate elu- või asukohas. Kirjakandja tellimiseks tuleb helistada etteantud telefonil, saata E-kiri, täita vastav kutse veebis või saata kutsekaart. Teenuse osutamiseks võtab AS Eesti Post tellijaga ühendust ja pakub välja ühe tunnise ajavahemiku, mil teenust elu- või asukohas osutatakse.

Konkurentsiamet asus seisukohale, et postkontorite miinimumarvu vähendamine AS Eesti Post taotluses esitatud ettepaneku ulatuses ei vähenda Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakonnas universaalse postiteenuse kättesaadavust. Postkontorite miinimumarvu vähendamisel ning alternatiivsete teenuse osutamise võimaluste rakendamisega ei lähe AS-i Eesti Post tegevus vastuollu universaalse postiteenuse osutamisele postiseaduse ja selle alusel väljaantud õigusaktides sätestatud nõuetega.

Konkurentsiamet jätkab menetlust osas, mis puudutab postkontorite miinimumarvu vähendamist teistes maakondades. Kokku taotleti miinimumarvu vähendamist 96 postkontori võrra. Tänaseks on AS Eesti Post tagasi võtnud taotluse 2 postkontori osas. Otsus on avaldatud majandustegevuse registris (http://mtr.mkm.ee/).

Täiendav info:
Guido Pääsuke
Konkurentsiameti postside ja universaalteenuse osakonna juhataja
tel: 667 2510
E-post: guido dot paasuke[at]konkurentsiamet dot ee