EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade 27.06.2008 : Konkurentsiamet kooskõlastas maagaasi uued hinnad kodutarbijatele

Konkurentsiamet kooskõlastas Eesti Gaasi poolt müüdava maagaasi uued hinnad kodutarbijatele.
" Gaasi hinnatõusu peamiseks põhjuseks on sisseostetava maagaasi kallinemine, mille on omakorda tinginud nafta hinna tõus. Eesti Gaas ostab Venemaalt gaasi hinnavalemi alusel. Hinnavalemi komponentideks on kütteõli hind ning USA dollari ja euro vahetuskurss," selgitas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
Konkurentsiameti poolt kooskõlastatatud hinnad kujunesid Eesti Gaasi poolt taotletust mõnevõrra madalamaks. Eesti Gaasi majandustegevuse analüüs näitas, et Eesti Gaasil on võimalik tegevuskulusid osaliselt kokku hoida. Samas moodustab tegevuskulude ja põhjendatud tulukuse osakaal kodutarbijatele müüdava gaasi hinnast vaid 12%.
Konkurentsiamet kooskõlastas Eesti Gaasi kogutarbijate jaoks alljärgnevad hinnad:

· maagaasi tarbimisel üle 750 m3 aastas      5,024 krooni/ m3
· maagaasi tarbimisel 201-750 m3 aastas     5,755 krooni/ m3
· maagaasi tarbimisel kuni 200 m3 aastas    7,828 krooni/ m3.

Hindadele lisandub aktsiis 0,157 krooni/m3 kohta, võrguteenuse tasu ja käibemaks. Seoses gaasituru avanemisega võib täna iga tarbija ise vabalt müüja valida, mis tähendab ühtlasi võrguteenuse eraldiseisvat kooskõlastamist võrgupiirkondade jaoks. Eesti Gaasi võrguteenuse hind 0,773 krooni/m3 on varasemalt Konkurentsiameti poolt juba kooskõlastatatud.
Seega on uued lõpptarbija hinnad alates 1.oktoobrist 2008:

· maagaasi tarbimisel üle 750 m3 aastas      7,026  krooni/ m3
· maagaasi tarbimisel 201-750 m3 aastas     7,912  krooni/ m3
· maagaasi tarbimisel kuni 200 m3 aastas    10,334 krooni/ m3.

Täiendav info:
Märt Ots
Konkurentsiameti peadirektor
tel: 667 2400
e-post: mart.ots@konkurentsiamet.ee