EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: AS Narva Elektrijaamad kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi 15. mail aktsiaseltsile Narva Elektrijaamad ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat taastama viivitamatult elektrienergia tarnimine kahele väiksemale võrguettevõtjale – AS-ile Kulon ja AS-ile Sagro Elekter.

AS Narva Elektrijaamad katkestas aktsiaseltside Kulon ja Sagro Elekter elektrienergiaga varustamise, kuna osapoolte vahel olid erimeelsused elektrituruseaduse teatud punktide tõlgendamise osas. Aktsiaseltsid Kulon ja Sagro Elekter ostavad sarnaselt teistele võrguettevõtjatele elektrienergiat määratud ja avatud tarnena. Määratud tarnena müüakse seda osa elektrienergiast, mille tarbimist on võimalik ette prognoosida ning avatud tarnena seda osa, mis tuleneb elektrienergia tarbimise mitteprognoositavast kõikumisest. AS-id Kulon ja Sagro Elekter ostsid määratud tarnet AS-ilt Narva Elektrijaamad ning avatud tarnet AS-ilt Baltic Energy Partners.

AS Narva Elektrijaamad asus elektrituruseaduse omapoolse tõlgenduse põhjal seisukohale, et AS-il Baltic Energy Partners puudus antud juhul õigus avatud tarnet osutada ning seda tuleb osta AS-ilt Narva Elektrijaamad. Kuna AS-id Kulon ja Sagro Elekter selle seisukohaga ei nõustunud ja jätkasid avatud tarne ostmist AS-ilt Baltic Energy Partners, katkestas AS Narva Elektrijaamad neile määratud tarne osutamise. Lisaks põhjendas viimane tarne katkestamist sellega, et tema hinnangul olid Kulon ja Sagro Elekter ostnud põhjendamatult suurtes kogustes soodsa hinnaga Eesti turule ette nähtud elektrienergiat.

Konkurentsiamet asus seisukohale, et tarne katkestamine põhjusel, et poolte vahel eksisteerivad erimeelsused seaduse tõlgendamise osas, on turgu valitseva ettevõtja poolt täiesti asjakohatu ning ebaproportsionaalne vahend oma eesmärkide saavutamiseks. Pealegi seisnes antud juhul erimeelsus küsimuses, mis ei olnud isegi otseselt seotud määratud tarne osutamisega AS-i Narva Elektrijaamad poolt.

Konkurentsiamet on seoses konkurentsiseaduse rikkumisega alustanud AS-i Narva Elektrijaamad suhtes ka väärteomenetlust.

Lisainfo:

Anna Mazur

Nõunik

Konkurentsiteenistus

Tel: 6803 949

E-post: anna.mazur@konkurentsiamet.ee