EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet pikendab turuanalüüside küsimustikule kommentaaride laekumise tähtaega

Elektroonilise side seadusest tulenevalt peab Konkurentsiamet jälgima konkurentsiolukorda ning viima turuanalüüse läbi regulaarselt, s.o mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul.

Et hinnata kehtestatud regulatsiooni tõhusust ja otstarbekust ning võtta reguleerimisel arvesse turul vahepeal toimunud arenguid, kavandab Konkurentsiamet uue turuanalüüside ringi alustamist käesoleva aasta maikuus.

Turgudel toimunud arengute väljaselgitamiseks avaldas 11.03.2008 Konkurentsiamet sideettevõtjatele kavandatavate turuanalüüsi küsimustike projektid, eesmärgiga saada nende kohta avalikkuse arvamusi ja ettepanekuid. Projektide elektroonilised vormid on kättesaadavad Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=10731.

Konkurentsiamet pikendab küsimustikule kommentaaride laekumise tähtaega kuni

25. aprillini 2008.

Küsimustike kohta saab tagasisidet anda posti teel, faksiga või meiliaadressil mda at mkm dot ee.

Küsimuste tekkimisel või lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Evelin Kiik
Peaspetsialist
Reguleeritavate turgude osakond
Tel 667 2534

evelin dot kiik at konkurentsiamet dot ee